Aktualności

Pierwsza inauguracja roku akademickiego UDW 45+ w Miejskiej Górce

Inauguracja roku akademickiego nowo powstałego Uniwersytetu Drugiego Wieku 45+ odbyła  się 10 stycznia 2012 r  o godz. 18.00  w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. Grupa  wokalna  z  Zespołu  Szkół  w  Miejskiej  Górce, pod  kierunkiem Jadwigi  Domańskiej  rozpoczęła  uroczystość  odśpiewaniem pieśni  "Gaudeamus  Igitur".

Wśród  zaproszonych gości  znalazł  się  burmistrz, Karol  Skrzypczak,  Przewodniczący  Rady  Miejskiej,  Zdzisław  Goliński,  starosta  Powiatu  Rawickiego, Zygmunt  Wolny  oraz  wicestarosta  Krzysztof  Synoracki,  sekretarz Urzędu  Powiatowego  w Rawiczu, Izabela  Sarnowska,  kanclerz  Wyższej  Szkoły  Humanistycznej  w  Lesznie, Ryszard  Karmoliński,  założycielka  Uniwersytetu  Trzeciego   Wieku  w  Lesznie  a zarazem  inicjatorka  powstania  UDW 45+  w  Miejskiej  Górce, Elżbieta  Bogacka,  dyrektor  Oddziału  Banku  Spółdzielczego  w  Miejskiej  Górce,  Barbara Zawieja,  dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Miejskiej Górce,  Liliana  Taciak.
Gości  powitała  Prezes  Zarządu  Uniwersytetu  Drugiego  Wieku  45+, Barbara  Bogacka  Gancarczyk  -  lekarz  medycyny i  kierownik Przychodni,  która  przedstawiła  okoliczności  powstania  Uniwersytetu i jego  główne  zadania  i  cele.  Studenci  uroczyście  ślubowali,  liderom  sekcji  wręczono  indeksy.
Po  wystąpieniach,  prof.dr hab. Janusz  Wiśniewski wygłosił  blisko  godzinny  wykład  na  temat: " Starzenie  się,  a  sens  i  cel  życia".
Pierwsze  zajęcia  rozpoczęły   się  11  stycznia  2012 r.  Miejskogórecka  placówka  jest  drugą  po  warszawskiej -  tego  typu  w  Polsce.