Aktualności

Dyktando "Mistrz Ortografii"

Obchody  730-LECIA  powstania Miejskiej  Górki, zmobilizowały  nasze stowarzyszenie do zorganizowania czegoś szczególnego. Zdecydowano  o  konkursie ortograficznym  "Mistrz Ortografii" dla wszystkich - od VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych - bez podziału na kategorie wiekowe. Dyktando pt.:" Miejska Górka na przestrzeni dziejów" autorstwa Iwony Guzikowskiej - nauczycielki historii, odbyło się we wtorek  10 czerwca 2014r o godz.18:00  w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w  Miejskiej Górce.

 Uczestnictwo  w konkursie zadeklarowało 51 osób, ostatecznie udział wzięło 43 uczestników, w przedziale  wiekowym od  12-go  do 75-go roku życia. Prezes  Stowarzyszenia Uniwersytetu Drugiego  Wieku 45+ w Miejskiej Górce, Barbara Bogacka-Gancarczyk  dyktowała opracowany tekst. Natomiast komisja konkursowa  w składzie : Romana Musioł (przewodnicząca), Ewelina Kalecka i  Justyna Nowak, po sprawdzeniu prac  wyłoniła  5 laureatów  :  

I  miejsce "Mistrz Ortografii"     -   Weronika  Żyto

II miejsce                               -   Anita Becela

III miejsce                              -   Klaudia Plewa

IV miejsce                             -   Maria  Dubicka

V  miejsce                            -   Ewa  Jórdeczka

Wszyscy  uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali pamiątki  jubileuszowe.  Patronat nad konkursem objął  burmistrz  Karol Skrzypczak. Postaramy  się ponownie  organizować taki konkurs.