Aktualności

Jubileusz 5-lecia i Inauguracja 2016/2017

Świętowanie jubileuszu 5-lecia działalności UDW 45+ oraz VI inauguracji roku akademickiego 2016/2017 studenci obchodzili 12 października 2016 roku. Uczennica Zespołu Szkól w Miejskiej Górce Joanna Kryś zaśpiewała pieśń " Gaudeamus Igitur".  Do sali widowiskowej OKSiAL w Miejskiej Górce przybyło wiele osób - których powitała prezes Barbara Bogacka Gancarczyk, m.in. - słuchacze, przedstawieciele samorządu gminnego - sekretarz Adam Bandura, przewodniczący  rady gminy Zdzisław Goliński, starosta rawicki Adam Sperzyński, kanclerz WSH  w Lesznie Ryszard Karmoliński, założycielka uniwersytetu Elżbieta Bogacka, proboszcz parafii miejskogóreckiej ks.kan. Marian Podlarz, delegacja Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prezesem Bogdaną Niemierko na czele, dyrektor ZS w Miejskiej Górce Jolanta Hryniowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce Jarosław Latusek, dyrektor OKSiAL w Miejskiej Górce Marek Stach oraz sponsorzy.

Powstanie UDW 45+  w Miejskiej Górce to zasługa założycielki Elżbiety Bogackiej z Leszna. Prezes Barbara Bogacka Gancarczyk w skrócie przedstawiła zebranym, jak to  się zaczęło, oraz ważniejsze wydarzenia z całego okresu działalności  stowarzyszenia, podkreśliła iż bogaty program mógł być realizowany dzięki współpracy z WSH w Lesznie, placówkami kulturalnymi, oświatowymi, instytucjami. W dalszej części przemówienia wyraziła wdzięczność za znaczące wsparcia finansowe władz gminy, powiatu a także sponsorom indywidualnym.

Następnie głos zabrali goście, przystąpiono do podziękowań i wręczenia statuetek oraz indeksów nowym studentom, w nowym roku akademickim naukę rozpoczęło 8 słuchaczy : Wiesława Nowak, Maria Filipowiak, Krystyna Tyczyńska, Grażyna Pląskowska, Helena Andrzejewska, Jerzy Wojciechowski, Michał Filipowiak, Stefan Huchrak.

Podwójne świętowanie uświetniły występy artystyczne w wykonaniu Joanny Kryś oraz chóru Metrum ze Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce.

Po części Oficjalnej goście i słuchacze zostali zaproszeni na słodki poczęstunek ufundowany przez firmę "Joker" Marii i Marka Buchowskich. Ta uroczystość długo pozostanie w pamięci słuchaczy i gości.