Aktualności

XIV Memoriał im.K. Kasperczaka 08.10.2017

W  niedzielę  08 października 2017 r, 12 osobowa  grupa  studentów  Uniwersytetu Drugiego Wieku 45+ w  Miejskiej Górce - sekcji  nordic  walking  "Łaziki", udała  się  do  Konar aby  razem z mieszkańcami  gminy Miejska Górka  i  gmin  Powiatu  Rawickiego  wziąć udział  w  XIV  Memoriale im. Kazimierza  Kasperczaka. Studenci  pomaszerowali wyznaczoną  trasą  z  kijkami  oraz  brali udział  w  innych konkurencjach np.: rzut wałkiem itp. Integracja , jak  i cała impreza  przebiegła  w miłej  i  serdecznej  atmosferze. Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  dyplomy  oraz ciepły posiłek. A w czasie  imprezy  świeciło słońce.