Aktualności

Wigilia 2017 r

W  piątek  15  grudnia 2017 roku  o  god. 18:00  w  Barze  nad  Balatonem  studenci  Uniwersytetu Drugiego  Wieku  45+  w  Miejskiej  Górce  obchodzili  uroczystą  Wigilię. Spotkanie  wigilijne  jest mocno związane  z polską  tradycją  -  która  jest przykładem  pełnej  ciepła  integracji  łączącej w jedną  rodzinę  osób sobie życzliwych. W uroczystości uczestniczyło 85 osób - studenci  oraz  zaproszeni goście : burmistrz Miejskiej Górki Karol  Skrzypczak, ksiądz  Piotr Świerczyński  proboszcz parafii  miejskogóreckiej  oraz  uczący nauczyciele.

Wszystkich  powitała prezes Barbara Bogacka Gancarczyk, która powiedziała kilka ciepłych słów  na temat Bożego Narodzenia, którymi  wprowadziła zebranych  w świąteczny nastrój  oraz  życzyła  studentom  dużo  ciepła  rodzinnego  w  okresie Bożego Narodzenia.

 Samego  dobra  studentom  i  ich  rodzinom  w tym szczególnym okresie życzył burmistrz Karol Skrzypczk. Ksiądz proboszcz parafii miejskogóreckiej  złożył uczestnikom spotkania wigilijnego  życzenia i  rozpoczął tradycyjne dzielenie  się opłatkiem  i  dobrym  słowem, które sprawiło że słuchacze  odczuli  ten szczególny rodzaj więzi, która łączy ich  od dawna jako członków studenckiej społeczności.

Oprócz tradycji łamania  się opłatkiem, składaniem życzeń oraz  śpiewaniem kolęd, wigilii  uniwersyteckiej towarzyszył szczytny cel.  Po raz piąty studenci kontynuowali  akcję  "POMOC  POTRZEBUJĄCYM " - przynieśli prezenty  z których  przygotowali  paczki  dla samotnych i potrzebujących rodzin. W tym  roku obdarowali 25 samotnych bądź potrzebujących  rodzin. Dzięki  temu  w  wielu  domach zagościł  uśmiech na twarzy  i  radość  z otrzymanej paczki. Akcje  obdarowywania będą kontynuować  w latach następnych.