Aktualności

Studenci UDW 45+ w Łodzi

W  sobotę 02 czerwca 2018 r. studenci Uniwersytetu Drugiego  Wieku  45+  w Miejskiej  Górce  udali się  na  jednodniową  wycieczkę  do  Łodzi. Zwiedzili z lokalnym przewodnikiem  Książęcy Młyn, który jako kompleks fabryczno - mieszkalny powstał   w  XIX  wieku. Składał  się z  trzech  zasadniczych elementów - fabryki,  zespołu mieszkalnego  oraz  pałacu  z  ogrodem,  należał  do  najbogatszego  łódzkiego  przemysłowca Karola Wilhelma Scheiblera.  Na  jego  terenie zobaczyli  bydynki  fabryczne, domy  robotników, sklep, szkołę, remizę straży ogniowej  oraz  gazownię.  Na  swój sposób  miasto,  które  tworzyło  wiele różnych nacji  w  czasach, gdy  Polska była  pod  zaborami, skupione jest  wokół jednej,  niezwykle  malowniczej  ulicy  Piotrkowskiej.  Na  której  słuchacze  mogli  podziwiać toczące  się życie kulturalne miasta, zobaczyli pełno : restauracji, kawiarni, sklepów,  ale  też niezwykłe  budynki z historią : Dawny Dom Bankowy, Pałac Maksymiliana Goldfredera, Dworek Ludwika Geyera, ławeczkę Tuwima  i  wiele innych atrakcji.

Na  długo  w  pamięci  studentów  pozostanie  Pałac Izraela Kalmanowicza Poznańskiego -  to  piękny  i  ozdobny  budynek,  w którym  mieszkała  bardzo  bogata  rodzina fabrykantów. Podziwiali  przepiękne  i  wystawne wnętrza i  eksponaty, pamiętające czasy, kiedy pałac tętnił życiem  towarzyskim elit  ówczesnej Łodzi,  a sam  pałac  niektórzy  określają  jako " ŁÓDZKI  LUWR" -  z  uwagi  na  liczne  dzieła  sztuki, zachowane  piękne  kominki  i  sztukaterię  sal. Następnie  wycieczkowicze  przemieścili  się  do łódzkiej  Manufaktury, czyli  centrum  handlowo - kulturalnego,  gdzie zobaczyli  przykład  świetnej  adaptacji  zrujnowanej  niegdyś  fabryki  do  obecnej  rzeczywistości.  Jak  zwykle  studentom  na  wycieczce  towarzyszyła  piękna, słoneczna pogoda.  Zadowoleni  uczestnicy wycieczki   wrócili  do  Miejskiej  Górki  późnym  wieczorem pełni  nowych  wrażeń.