Aktualności

Zakończenie Roku Akademickiego 2017/2018 na stadionie SPARTA

Siódme  już  zakończenie  roku  akademickiego  2017/2018  UDW 45+ w Miejskiej  Górce  obchodzili  studenci  w  środę  27  czerwca 2018 r. o  godz. 18-stej, w  plenerowej  scenerii  na  stadionie  miejskim SPARTA  w  Miejskiej  Górce.  W  uroczystości  uczestniczyły  92  osoby. Pani  prezes  Barbara Bogacka Gancarczyk powitała  studentów  oraz  zaproszonych  gości :  wicestarostę Powiatu Rawickiego  Jacka Gwizdka, burmistrza Miejskiej  Górki  Karola Skrzypczaka,  przewodniczącego Rady Gminy  Mieskiej Górki Zdzisława  Golińskiego, współwłaściciela  NZOZ  Przychodni  Lekarskiej  Barbary  Bogackiej  Gancarczyk  i  Piotra  Gancarczyka  oraz  obecnych nauczycieli  :  Agnieszkę  Pietrulę, Dominikę  Szalkowską-Kupczyk, Magdalenę  Przewoźnik,  Mirosława  Koniecznego.  Następnie  prezes  Barbara  Bogacka Gancarczyk  przedstawiła  wydarzenia  minionego  roku  akademickiego 2017/2018.

  Przystąpiono  do  wręczania  dyplomów  z  czerwonym  paskiem  oraz  za  uczęszczanie  na  zajęcia  i  za duży  wkład  pracy  organizacyjnej  na  rzecz uniwersytetu. Pani  prezes  podziękowała za  wsparcie  finansowe  bądź  rzeczowe  dla  UDW 45+  :  Staroście Rawickiemu  Adamowi  Sperzyńskiemu,  Burmistrzowi  Miejskiej  Górki  Karolowi  Skrzypczakowi,  Przewodniczącemu Rady Gminy Zdzisławowi  Golińskiemu, Dyrektor  ZS w Miejskiej  Górce  Jolancie  Hryniowskiej, Dyrektorowi  OKS i AL  w Miejskiej Górce  Markowi  Stachowi, NZOZ  Przychodni  Lekarskiej  Barbarze  Bogackiej Gancarczyk  i  Piotrowi  Gancarczykowi, Firmie "Joker"  Marii  i  Marka  Buchowskich, Rzeźnictwu  Wędliniarstwu J. S.P. Gembiak Spółka Jawna, panu Stanisławowi  Lewandowskiemu.  Studenci  podziękowali  bukietem  kwiatów  pani  prezes  za  miniony  rok  akademicki. Wszyscy  studenci  i  goście  otrzymali  drobny  upominek  od burmistrza  Miejskiej  Górki.  Goście  życzyli    studentom  dalszego zdobywania  wiedzy  na  zajęciach.  Po  części  oficjalnej  rozpoczęły  się  konkursy  i  konkurencje  sportowo- sprawnościowe  przygotowane  przez nauczycielki  gimnastyki :  Agnieszkę  Pietrulę  i  Dominikę  Szalkowską Kupczyk  oraz  quiz  o stowarzyszeniu  UDW ( przygotowany  przez Krystynę  Andrzejewską)  -  były  nagrody dla zwycięzców za trzy  pierwsze  miejsca  oraz  nagrody  pocieszenia. Wszyscy  razem  biesiadowali,  tańczyli  przy  muzyce. Impreza  przebiegała  w  zachwycająco  miłej, serdecznej, rodzinnej  atmosferze.