Aktualności

Ósma INAUGURACKA Roku Akademickiego 2018/2019 ego

dniu  24  października 2018 r.,  studenci  Uniwersytetu  Drugiego  Wieku  45+ w Miejskiej  Górce,  w  sali widowiskowej  Ośrodka Kultury, Sportu  i  Aktywności  Lokalnej  w  Miejskiej  Górce,  zainaugurowali  po raz  ósmy  nowy  rok akademicki  2018/2019. Gaudeamus  Igitur  zaśpiewała młoda piosenkarka  Joanna Kryś. Na  uroczystość  przybyło  wiele  osób,  których  przywitała  prezes  Barbara  Bogacka-Gancarczyk, m.in.: przedstawiciel  Powiatu Rawickiego  Antoni  Jórdeczka,  burmistrz  Miejskiej  Gorki  Karol  Skrzypczak, proboszcz  parafii  miejskogóreckiej ks. Piotr  Świerczyński, dyrektor Zespołu  Szkół  Jolanta  Hryniowska, delegacja  Rawickiego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  na czele z prezeską Bogdaną  Niemierko, uczący  nauczyciele  oraz  80  studentów.

Prezes, krótko  przedstawiła  ofertę  edukacyjną  w  nowym  roku  akademickim  oraz  wymieniła  ważniejsze wydarzenia  minionego  roku akademickiego.

W  roku 2018   do UDW  45+ wstąpiło  siedmioro nowych studentów,  w ich  imieniu  pięcioro złożyło  ślubowanie :  Elżbieta  Skrzypczak,  Maria  Karwicka,  Regina Junory,  Radosław  Bajon,  Grzegorz  Stachowski  - nowym  studentom  indeksy  wręczyła  prezes  Barbara  Bogacka - Gancarczyk

Następnie  głos  zabrali  goście  -  życzyli  studentom  owocnej  nauki  i  miłego  spędzania  czasu  na zajęciach  w nowym  roku  akademickim.

W  związku  z  przypadającą  100 rocznicą  odzyskania  niepodległości  do  wygłoszenia  wykładu  poproszono  dr  Romualda  Krzyżosiaka, nauczyciela  historii  -  obecnie  burmistrza  elekta  Gminy  Jutrosin.  Temat  wykładu  brzmiał : " Powstanie  Wielkopolskie  na  ziemi  rawickiej  ze  szczególnym uwzględnieniem  Miejskiej  Górki".

Po wykładzie  atmosferę  uroczystości  ociepliła  swoim  występem  młoda piosenkarka  Joanna Kryś. Występ  został  nagrodzony gromkimi  brawami.

Po części  oficjalnej goście  i  społeczność  uniwersytecka zostali  zaproszeni  na  słodki  poczęstunek  ufundowany  przez  Firmę  "JOKER"  Marii  i  Marka  Buchowskich.