Aktualności

14.12.2018 WIGILIA STUDENTÓW

W  piątkowy  wieczór  14  grudnia  2018  roku  o  godzinie  18:00  w  lokalu  Klubu Sparta  na stadionie  miejskim studenci  Uniwersytetu  Drugiego  Wieku  w  Miejskiej  Górce obchodzili  uroczystą  WIGILIĘ. Spotkanie  wigilijne  jest  mocno  związane  z  polską  tradycją  -  która  jest  przykładem  pełnej  ciepła  integracji  łączącej  w  jedną  rodzinę  osób  sobie  życzliwych.  W  uroczystości  uczesniczyło 87 osób  -  studenci   oraz  zaproszeni  goście : przewodniczący  Rady  Miejskiej  Zdzisław  Goliński,  ksiądz  Piotr  Świerczyński  proboszcz  parafii  miejskogóreckiej  oraz  uczący  nauczyciele. Wszystkich  powitała prezes  Barbara  Bogacka Gancarczyk, która  powiedziała  kilka  ciepłych  słów na temat  Bożego  Narodzenia,  którymi  wprowadziła  zebranych    w  świąteczny  nastrój  oraz  życzyła  studentom  dużo  ciepła  rodzinnego w  okresie  świąt gwiazdkowych.

Samego  dobra  studentom  i  ich  rodzinom  w  tym  szczególnym  okresie  życzył  przewodniczący Rady Miejskiej Górki  Zdzisław  Goliński. Ksiądz  proboszcz  parafii  miejskogóreckiej  złożył uczestnikom spotkania  wigilijnego  życzenia  i  rozpoczął  tradycyjne dzielenie   się  opłatkiem  i  dobrym  słowem,  które    sprawiło  że  słuchacze  odczuli  ten  szczególny  rodzaj  więzi,  która  łączy  ich  od  dawna  jako  członków  studenckiej  społeczności. 

Oprócz tradycji  łamania opłatkiem,  składaniem  życzeń  oraz śpiewaniem  kolęd,  wigilii  uniwersyteckiej  towarzyszył  szczytny  cel.  Po  raz  szósty  studenci  kontynuowali  akcję  "POMOC   POTRZEBUJĄCYCH "  -  przynieśli   prezenty  z   których  przygotowali  paczki  dla  samotnych  i  potrzebujących  rodzin.  Obdarowali  27  samotnych  bądź  potrzebujących. Akcję  obdarowywania  będą  kontynuować w  latach  następnych. Dziękujemy również za upieczenie  ciasta  :  Marii  Michalak  i  Helenie  Sobocie  oraz  Firmie  "JOKER".