Aktualności

9 kwietnia 2022 Wiosenny Marsz- Ruszaj z nami Łazikami

b_300_300_16777215_00___images_marszdebno_wiosenny_marsz.jpg

                                                           

 

         

 

 

                                                                       Regulamin

                                                 „Wiosenny Marsz Nordic Walking

                                                         Ruszaj z Nami Łazikami”

Organizator:

Stowarzyszenie UDW 45+ przy współudziale Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

  1. Cel:

      - popularyzacja turystyki pieszej jako najprostszej formy czynnego wypoczynku

i aktywności ruchowej,

      - promocja gminy Miejska Górka

      - promocja zdrowego trybu życia

  1. Termin i miejsce:

- 09.04.2022 ( tj. sobota).

- start marszu godz. 14.00 – boisko baseballowe w Miejskiej Górce,

- trasa marszu: teren wokół boiska, wzdłuż rzeki Dąbroczna, polne drogi oraz ścieżka wokół zbiornika „Balaton”, długość trasy ok. 5 km.

  1. Program i organizacja;

- uczestnicy zgłaszają się indywidualnie lub grupowo do dnia 01.04.2022 r.

( tel. kont. – 501 601 796 )

- organizator zapewnia uczestnikom marszu; ciepły posiłek, napoje ciepłe i zimne oraz ciasto, losowanie nagród i mile spędzony czas.

- zakończenie całej imprezy zaplanowano na godz. 17.00

- wpisowe w kwocie 20,00 zł od osoby  uiszczamy na miejscu przed marszem.

  1. Warunki uczestnictwa:

      - udział w marszu jest dobrowolny,

      - dzieci do lat 14 muszą być pod opieką osób dorosłych,

- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy dokonują we własnym zakresie,

Zasady zachowania:

- uczestnicy poruszaj się prawidłową techniką nordic walking z kijami lub bez

w tempie dla siebie wygodnym,

- marsz ma charakter rekreacyjny, chociaż mała rywalizacja też mile widziana.

      Ponadto na trasie zabrania się:

- zbaczania z wyznaczonej trasy marszu bez zgody organizatora,

- spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

- zaśmiecania trasy miejsc przyległych,

- niszczenie i zaśmiecanie lasu,

- głośnego i niestosownego zachowania, mogącego w sposób rażący naruszać spokój osobom postronnym.

  1. Odpowiedzialność organizatora:

- organizatorzy marszu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe

w czasie marszu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,

- udział w marszu jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

  1. Postanowienia końcowe:

- marsz odbędzie się bez względu na pogodę,

- w przypadku zgłoszeń po terminie organizator nie zapewnia świadczeń przewidzianych w regulaminie marszu,

- uczestnictwo w marszu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację swojego wizerunku w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczonych w mediach i prasie.

Do zobaczenia na trasie!!!