Aktualności

2022-09-21 Walne zebranie Członków UDW45+

images.jpgWalne Zebranie Członków UDW 45+ Miejska Górka

Zarząd Stowarzyszenia " Uniwersytetu II Wieku 45+" w Miejskiej Górce zaprasza na Walne Zebranie Członków UDW w dniu 21 września 2022r. o godz. 18.00 do OKSiAL ( Dom Kultury).

W związku z planowanym poczęstunkiem proszę o potwierdzenie przybycia, na stronie FB lub                   tel. 501 601 796

Z A P R A S Z A M Y