Gmina Miejska Górka położona jest w południowo - zachodniej części województwa wielkopolskiego  i należy do powiatu rawickiego. Zajmuje powierzchnię 103,6 km2, a zamieszkuje ją ok. 9,5 tys. osób.  Położenie gminy jest bardzo korzystne, co podkreślają drogi: krajowa nr 36 oraz wojewódzka Rawicz – Poznań.

Zdecydowaną większość obszaru gminy stanowią użytki rolne. Jednak coraz większą dynamikę wykazują sfery usług i wytwórczości. Rezultatem tego jest rozwój infrastruktury technicznej i tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania i działalności firm produkcyjnych oraz usługowych.

Liczące ponad 3,2 tys. mieszkańców miasto Miejska Górka leży w dolinie rzeki Dąbrocznej, dopływu Orli.

Miasto jak i gmina posiada doskonale zorganizowaną opiekę lekarską.

Zachowało się wiele zabytków takich jak m.in. barokowy, poreformacki zespół klasztorny na Goruszkach z 1742r., kościół parafialny pw. św. Jakuba w Sobiałkowie z XVII w., noebarokowy pałac w Dłoni z 1910 roku, itp.

Pomimo tych wymienionych atrakcji, brakuje jednak atrakcji kulturalno - rozrywkowych.

Dzieci i młodzież uczęszczają do szkół, w ramach zajęć szkolnych wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze, do kina czy teatru i mogą aktywnie korzystać z kompleksu sportowego "Orlik".  Dla ludzi w średnim wieku niestety możliwość udziału w życiu kulturalnym jest znacznie mniejsza, ponieważ w mieście jak i w całej gminie nie ma takich miejsc jak kino, teatr czy opera. Ponadto trudniej, indywidualnie zdecydować się na jakieś działanie w sferze kultury, sportu czy rekreacji osobom w średnim wieku, niż dzieciom i młodzieży.

Z tego powodu powstała inicjatywa, aby stworzyć Uniwersytet Drugiego Wieku. Inicjatorkami utworzenia uniwersytetu w Miejskiej Górce były Panie: Elżbieta Bogacka - założycielka i pierwsza prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie, który powstał w 1999 r. oraz   Stefania Nawrocka – współzałożycielka tego uniwersytetu.

Osoby po 45 roku życia, aktywne zawodowo oraz te, które nie pracują, a chciałyby podjąć pracę, będą miały możliwość uczestniczenia w wykładach oraz w zajęciach wybranych przez siebie sekcji. Dzięki temu będą mogły podwyższać swoje kwalifikacje i umiejętności.

W Polsce działa wiele Uniwersytetów Trzeciego Wieku - nawet w naszym sąsiedztwie w Rawiczu, Lesznie, Gostyniu, Kościanie, Śmiglu, Lipnie  i innych, natomiast Uniwersytet Drugiego Wieku w Miejskiej Górce będzie DRUGIM - po warszawskim - uniwersytetem tego typu w Polsce.

Pani Elżbieta Bogacka, bogata doświadczeniem, zgromadzoną, niezbędną wiedzą do założenia uniwersytetu w maju 2011 roku przyjechała do Miejskiej Górki. Po przeprowadzonej rozmowie z dyrektorem Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej - panem Markiem Stachem, uzgodnili udostępnienie pomieszczeń na wykłady i innego typu uroczystości. Następnie rozmowa z burmistrzem - panem Karolem Skrzypczakiem, utwierdziła panią Elżbietę Bogacką, że nie będzie problemu  z  funkcjonowaniem   takiego uniwersytetu w Miejskiej Górce. Dużą pomocą służyła również mgr farmacji pani Łucja Jaworska.

Przy pomocy wyżej wymienionych i nie tylko, udało się utworzyć grupę założycielską stowarzyszenia.

12 maja 2011 roku odbyło się zebranie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia „Uniwersytetu Drugiego Wieku 45+” w Miejskiej Górce, składającego się z 21 osób, z którego wybrano zarząd.

Na czele zarządu stanęła Pani Barbara Bogacka – Gancarczyk, lekarz medycyny, kierownik przychodni, wiceprezesem został Pan Marek Stach, dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej oraz Pani Jolanta Hryniowska, ówczesna dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, skarbnikiem wybrano panią  Barbarę  Pyszniak, sekretarzem panią Iwonę Guzikowska, członkami zarządu zostały Pani Małgorzata Samborska – Gross i Pani  Maria Buchowska.

Z uznaniem przyjęto honorowy patronat burmistrza Miejskiej Górki – Pana Karola Skrzypczaka. Uznał on powstanie stowarzyszenia za cenną inicjatywę, która przysłuży się mieszkańcom i wpłynie korzystnie na rozwój gminy.

Na zakończenie cytat inicjatorki Pani Elżbiety Bogackiej: „Wyrażam nadzieję i przekonanie, że w przyszłości nie tylko my, ale również nasze dzieci, wnuki i prawnuki, będą z Was dumne, że Komitet Założycielski przyczynił się w dużej mierze do założenia uniwersytetu. Historia powstała  zaczęła się 12 maja 2011 r. Życzę Wam wszystkim powodzenia w realizacji tej pionierskiej inicjatywy. Szczęść Boże!”.