Komunikaty

2021-10-12 cd. planu zajęć na październikik 2021

Plan od 11 października do 15 października 2021r
1. 12.10.2021r/ wtorek/ godz 18.30 zajęcia gimnastyczne
z panią Dominiką Szalkowską -Kupczyk
2. 12.10.2021r/wtorek/ godz. 17.00-19.00 zajęcia informatyczne
z panem Mirosławem Koniecznym
3. 14.10.2021r. Zespół Szkół zaprasza na godzinny charytatywny =Wieczór Poezji-
do Hali Sportowej na godz. 18.00
4. W piątek 15 października zbiórka o godz. 17.30 przy Hali Sportowej.
Maszerujemy z kijkami albo bez
Z A P R A S Z A M Y