Komisja Rewizyjna

Komisja  Rewizyjna

Krzysztof Synoracki   -  Przewodniczący

Florentyna  Lewandowska - Z-ca Przewodniczącej

Kazimiera  Orzechowska - Sekretarz