Aktualności

2022-01-14 Śpiewanie kolęd

Czytaj więcej...

Kolędy nikogo nie pozostawiają obojętnym. U każdego człowieka są źródłem mniej lub bardziej głębokich przeżyć. 

Czytaj więcej...

Gramy- WOŚP- dla Okulistyki Dziecięcej

Organizujemy - niedziela 30.01.2022 r. marsz na zaproszenie OKSiAL w Miejskiej Górce.

Idziemy dla WOŚP. Niedziela 30.01.2022r. Zbiórka o godz.15.15 przy Hali Widowiskowo- Sportowej.Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Zarządzenie NR 204/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 13 stycznia 2022 r

ZARZĄDZENIE NR 204/2022 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 13 stycznia 2022 r.w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2022 Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/198/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,

Czytaj więcej...

103 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Czytaj więcej...

W dniu 6 stycznia 2022 roku członkowie Stowarzyszenia „Uniwersytet Drugiego Wieku 45+” uczcili 103 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Miejskiej Górce.

Czytaj więcej...

Komunikaty dot. spotkań i zajęć

Od lutego  2022 r wprowadzamy do zajęć UDW język hiszpański. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w czwartek od godz. 16.00 do 18.00. Chętnych proszę o kontakt. pod nr  Tel.501 601 796

Czytaj więcej...

2021-12-24 Życzenia Świąteczne

Czytaj więcej...Niech wyjątkowa aura Bożego Narodzenia obudzi wzajemną życzliwość i poczucie wspólnoty.Życzymy, aby świąteczna szczerość przerodziła się w szacunek, a rok 2022 przyniósł dobro, wytrwałość oraz optymizm. 

Zarząd UDW