Aktualności

XV Memoriał im.Kazimierza Kasperczaka w Konarach

W  dniu  14  października 2018 r. w  niedzielę  -  11 osobowa  grupa  studentek  sekcji  nordic  walking  Uniwersytetu  Drugiego  Wieku  udała  się  do  Konar, aby  z  mieszkańcami  Konar i  całej  gminy  Miejska górka  uczcić " Jubileuszowy  Memoriał  im. Kazimierza  Kasperczaka". Słuchaczki  brały  udział  w różnych  konkurencjach  sportowych  :  przemaszerowały  z kijkami  nordic walking  3 kilometry,  rzucały  wałkiem,  strzelały  z wiatrówki  i innych. Za udział  każdy  uczestnik otrzymał  medal, który  wręczali : burmistrz Karol  Skrzypczak ,  Stefania  Sadowczyk ( siostra - Kazimierza Kasperczaka), radny  Kazimierz  Małyga i sołtys  Andrzej  Szczurny.  Na  imprezie  uczestnicy  zostali  poczęstowani zupą  oraz  ciastem  i  kawą. Pogoda  jak zwykle  była  słoneczna.

Otwarte Targi w Dłoni 07.10.2018 r.

Otwarte  Targi   "  Ze  spiżarni  wiejskiej  gospodyni  do  Unii"  odbyły  się w  niedzielę  07 października  2018 r. w Dłoni. Na  18  stoiskach wystawiło  się   13  Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji,  wśród  których  nie  zabrakło  Stowarzyszenia  Uniwersytet  Drugiego  Wieku 45+  w  Miejskiej  Górce - zaprezentowały  według dawnych  przepisów  przetwory  owocowo - warzywne  w słoikach. Na stołach pięknie  przyozdobionych można było  spróbować : marmoladę, konfitury,  powidła,  dżemy,  pikle,  sałatki,  sosy  a  także  kompoty. Wszystkie  przetwory  były  bardzo smaczne. Trudne zadania  miała komisja konkursowa, która mogła  wyłonić  tylko  trzech  zwycięzców. Imprezę  uświetniły  występy artystyczne, które rozpoczęła Orkiestra  Dęta Miejska Górka ,  również   "Biskupiański Zespół  Folklorystyczny z  Domachowa  oraz  zespoły  spiewacze :" Włościanie", " Pod  Klonem" i  "Góreczanki". W imprezie  uczestniczyło  około  500 osób.

Cała Polska biega, Rawicz też 16.09.2018 r.

W  niedzielę  16  września  2018 r.,  -  13  studentek  sekcji  nordic walking    Uniwersytetu  Drugiego  Wieku  45+  w  Miejskiej  Górce, wzięło  udział  w  Imprezie  " Cała  Polska biega,  Rawicz  też",  która  odbywała  się  na  stadionie  miejskim  w Sarnowie.  Razem  z kijkarzami  z powiatu  rawickiego i  nie  tylko : Rawicza, Sarnowy, Bojanowa, Pakosławia, Leszna,  Osiecznej  przemaszerowały  5  kilometrów.  Za  udział w  imprezie  otrzymały  koszulki  niebieskie  z napisem  CAŁA  POLSKA  BIEGA Rawicz też  oraz  pamiątkowe  medale. Zostały  poczęstowane grilowaną  kiełbaską  oraz  kawą  i  plackiem.  W  miłej  i  serdecznej  atmosferze  spędziły  niedzielny  czas.

 

 

 

Studenci na Mazurach i Litwie 23 -26.08.2018

W   dniach  23 -  26 sierpnia 2018 r.,  55 studentów Uniwersytetu  Drugiego Wieku  45 +  w  Miejskiej Górce przebywało  na edukacyjnej  wycieczce  na  Mazurach  i Litwie.  Zwiedzanie  rozpoczęli  w  Augustowie  spacerem  po  mieście, zobaczyli  śluzę  Przewieź  na  kanale  Augustowskim, sanktuarium Matki  Bożej  Studzieniczańskiej  -  wspaniały  obiekt sakralny,  w Gibach  pomnik  zaginionych  akowców, Pokamedulski Klasztor  w  Wigrach  oraz  w  Sejnach  obejrzeli  Bazylikę  Nawiedzenia  Najświętszej  Maryi  Panny, Białą Synagogę  oraz  Ratusz  Miejski  z 1770 roku.

W  drugim  dniu  wycieczki  udali  się  do  Druskiennik ( spacerowali  po uzdrowisku  - ulubionym  sanktuarium  Marszałka Józefa Piłsudskiego -  przepięknie  położonego  nad  Niemnem.  W  uzdrowisku  tym  leczy  się  wiele  schorzeń,  uczestnicy  wycieczki  spróbowali  słonej,  leczniczej  wody. Następnie  udali  się  do  Trok, przeszli  drewnianym  mostem na gotycki  zamek  Księcia Witolda, położony na  wyspie jeziora  Galve  na Litwie.

Czytaj więcej...

Zakończenie Roku Akademickiego 2017/2018 na stadionie SPARTA

Siódme  już  zakończenie  roku  akademickiego  2017/2018  UDW 45+ w Miejskiej  Górce  obchodzili  studenci  w  środę  27  czerwca 2018 r. o  godz. 18-stej, w  plenerowej  scenerii  na  stadionie  miejskim SPARTA  w  Miejskiej  Górce.  W  uroczystości  uczestniczyły  92  osoby. Pani  prezes  Barbara Bogacka Gancarczyk powitała  studentów  oraz  zaproszonych  gości :  wicestarostę Powiatu Rawickiego  Jacka Gwizdka, burmistrza Miejskiej  Górki  Karola Skrzypczaka,  przewodniczącego Rady Gminy  Mieskiej Górki Zdzisława  Golińskiego, współwłaściciela  NZOZ  Przychodni  Lekarskiej  Barbary  Bogackiej  Gancarczyk  i  Piotra  Gancarczyka  oraz  obecnych nauczycieli  :  Agnieszkę  Pietrulę, Dominikę  Szalkowską-Kupczyk, Magdalenę  Przewoźnik,  Mirosława  Koniecznego.  Następnie  prezes  Barbara  Bogacka Gancarczyk  przedstawiła  wydarzenia  minionego  roku  akademickiego 2017/2018.

Czytaj więcej...

Studenci UDW 45+ w Łodzi

W  sobotę 02 czerwca 2018 r. studenci Uniwersytetu Drugiego  Wieku  45+  w Miejskiej  Górce  udali się  na  jednodniową  wycieczkę  do  Łodzi. Zwiedzili z lokalnym przewodnikiem  Książęcy Młyn, który jako kompleks fabryczno - mieszkalny powstał   w  XIX  wieku. Składał  się z  trzech  zasadniczych elementów - fabryki,  zespołu mieszkalnego  oraz  pałacu  z  ogrodem,  należał  do  najbogatszego  łódzkiego  przemysłowca Karola Wilhelma Scheiblera.  Na  jego  terenie zobaczyli  bydynki  fabryczne, domy  robotników, sklep, szkołę, remizę straży ogniowej  oraz  gazownię.  Na  swój sposób  miasto,  które  tworzyło  wiele różnych nacji  w  czasach, gdy  Polska była  pod  zaborami, skupione jest  wokół jednej,  niezwykle  malowniczej  ulicy  Piotrkowskiej.  Na  której  słuchacze  mogli  podziwiać toczące  się życie kulturalne miasta, zobaczyli pełno : restauracji, kawiarni, sklepów,  ale  też niezwykłe  budynki z historią : Dawny Dom Bankowy, Pałac Maksymiliana Goldfredera, Dworek Ludwika Geyera, ławeczkę Tuwima  i  wiele innych atrakcji.

Czytaj więcej...